Talo 2000 -nimikkeistö - Yleisseloste

Tekijät: Talo-nimikkeistöryhmä, Haahtela-kehitys Oy
Julkaisijat: Haahtela-kehitys Oy, Rakennustietosäätiö RTS
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2008
Kielet: suomi
Sivumäärä: 127
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-951-682-850-6
33 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, rakennusalan yhteistyönä syntynyt nimikkeistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perusta hankkeen kaikkien osapuolien käyttöön. Tämä kirja sisältää yleisselosteen, jossa Talo 2000 -nimikkeistön käyttöä havainnollistetaan lukuisin esimerkein, sekä Hankenimikkeistön, Tuotantonimikkeistön, Rakennustuotenimikkeistön ja Kalustonimikkeistön kokonaisuudessaan. Jokainen nimikkeistö on lisäksi esitetty tiiviinä nimikkeistöluettelona.

Talo 2000 -nimikkeistöä käytetään suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menekkitiedostojen sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen. Rakennus kuvataan nimikkeistössä tuoterakenteina sekä rakennus- ja tekniikkaosina, ja tuotanto kuvataan panosrakenteina, kuten tuotteina, työnä ja kalustona. Talo 2000 -nimikkeistö luokittelee rakennuksen ja hankkeen osanimikkeistöjen avulla. Nimikkeistössä on otettu huomioon rakennuksen osien erilaiset elinkaaret. Nimikkeistö tukee rakentamisen tietotekniikkaa, tuote- ja prosessimallinnusta.

Talo 2000 -nimikkeistöä laatii ja ylläpitää Talo 2000 -ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki rakentamisen osapuolet. Nimikkeistö on tarkoitettu kaikille rakennusalalla toimiville – rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, tarviketeollisuudelle ja rakennustuotekaupalle. Nimikkeistö soveltuu käytettäväksi myös kansainvälisissä hankkeissa.