RT 10-11302, Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi

Nimeke: RT 10-11302, Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Tehtävät ja dokumentointi
Tuotetunnus: 6438510008508
Tuotemuoto: E-kirja, PDF
Saatavuus: Heti ladattavissa
Ilmestymispäivä: 16.8.2018
Hinta: 78,70 € (63,47 € alv 0 %)

Kustantaja: Rakennustieto
Painos: 2018
Julkaisuvuosi: 2018
Kieli: suomi
Tiedostoformaatti: PDF
Suojaustapa: Vesileima
Sivumäärä: 19
Tuoteryhmät: RT-ohjekortit
Kirjastoluokka: 66 RAKENNUSTEKNIIKKA
Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka LVIA-järjestelmien toimivuutta valvotaan ja dokumentoidaan rakennuksen vastaanottovaiheessa. Dokumentoinnilla osoitetaan, että asennetut laitteet, tarvikkeet ja järjestelmät täyttävät lainsäädännön, viranomaisten ja rakennuttajan vaatimukset. Ohjekortissa ei käsitellä sähköjärjestelmiin liittyviä tehtäviä enempää kuin muun talotekniikan kannalta on välttämätöntä. Sama ohje on julkaistu myös LVI-ohjeena tunnuksella 03-10631 ja KH-ohjeena tunnuksella X4-00665.

Liitteet 6-25 ovat ladattavissa erillisinä tiedostoina ohjekorttipdf:stä. Liitteet 7-25 ovat excel-malliesimerkkejä erilaisista pöytäkirjoista. Näitä tiedostoja voi hyödyntää sellaisenaan tai muokata niistä omaan käyttöön sopivia. Liitteeseen 6 on koottu liitteet 7-25 yhteen pdf-tiedostoon, jotta excel-mallit ovat helposti ja nopeasti selattavissa.

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ
2 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
3 LAADUNVARMISTUKSEN AJOITUS
4 TÖIDEN JA TARKASTUKSIEN SUORITTAJAT SEKÄ VASTUUT
4.1 Osapuolien tehtävät ja vastuut
4.2 Tehtäväkohtaiset vastuut
5 DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI
5.1 Dokumentointi
5.2 Arkistointi
6 TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT
6.1 Vastaanottomenettelyn tehtävät
6.2 Laite- ja materiaalihyväksyntä
6.3 Urakoitsijoiden työsuunnitelmat
6.4 Malliasennukset
6.5 Urakoitsijoiden tarkesuunnitelmat
6.6 Laite-, materiaali- ja asennustarkastukset
6.7 Paine- ja tiiviyskokeet
6.8 Putkistojen huuhtelu ja kanavistojen puhdistus
6.9 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset
6.10 Rakennuttajan toimintakokeet
6.11 Järjestelmien virtauksien säätötyöt
6.12 Rakennusautomaatiojärjestelmän parametrien asettelu ja viritys
6.13 Mittaukset
6.14 Koekäytöt ja kuormituskokeet
6.15 Viranomaistarkastukset
6.16 Toimivuustarkastus
7 KIRJALLISUUS
LIITTEET

Liite 1 Tehtävien ajantarpeeseen vaikuttavia asioita
Liite 2 Viemäreiden tiiviyden toteaminen tiiviyskokeella
Liite 3 Putkistojen huuhtelun ohjeet
Liite 4 Järjestelmien virtauksien säätötyöt
Liite 5 Koekäytön ohjeet
Liite 6 Koontitiedosto liitteistä 7-25
Liite 7 Urakoiden tuotehyväksynnät (putki-, ilmanvaihto-, jäähdytys-, automaatio- sekä sprinkleriurakat)
Liite 8 Malliasennuksen katselmuspöytäkirja
Liite 9 LVI-järjestelmien laite- ja asennustapatarkastuspöytäkirja
Liite 10 Painekoepöytäkirja
Liite 11 Ilmanvaihdon tiiviyskoepöytäkirja
Liite 12 Putkiston huuhtelupöytäkirja
Liite 13 Vesijohtoverkoston huuhtelupöytäkirja
Liite 14 Lämmönjakokeskuksen toimintakoepöytäkirja
Liite 15 Tuloilmakoneen toimintakoepöytäkirja
Liite 16 Erillispuhaltimien toimintakoepöytäkirja
Liite 17 LVI-laitteiden toimintakokeiden yhteenveto
Liite 18 Kertasäätöventtiilien mittauspöytäkirja
Liite 19 Äänimittauspöytäkirja
Liite 20 Huonelämpötilojen mittauspöytäkirja
Liite 21 Huoneen lämpötilan ja lämmittimien mittauspöytäkirja
Liite 22 Ilmavirtojen mittauspöytäkirja
Liite 23 Hanojen virtausmittauksen pöytäkirja
Liite 24 Koekäyttöpöytäkirja
Liite 25 Kuormituskoepöytäkirja


Katso myös näitä tuotteita