RT 10-11301, Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus

Nimeke: RT 10-11301, Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus
Tuotetunnus: 6438510008492
Tuotemuoto: E-kirja, PDF
Saatavuus: Heti ladattavissa
Ilmestymispäivä: 16.8.2018
Hinta: 57,20 € (46,13 € alv 0 %)

Kustantaja: Rakennustieto
Painos: 2018
Julkaisuvuosi: 2018
Kieli: suomi
Tiedostoformaatti: PDF
Suojaustapa: Vesileima
Sivumäärä: 13
Tuoteryhmät: RT-ohjekortit
Kirjastoluokka: 66 RAKENNUSTEKNIIKKA
Järjestelmällisen laadunvarmistusprosessin tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus ja sen laatutaso, rakennushankkeen tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja toteuttajat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta osana hankkeen vastaanottomenettelyä.
Tämä ohje sisältää kuvauksen talonrakennushankkeen taloteknisten (TATE) järjestelmien laadunvarmistusprosessista.
Sama ohje on julkaistu myös LVI-ohjeen tunnuksella LVI 03-10630 ja KH-ohjeena tunnuksella KH X4-00664.

SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO
2 KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
3 LAADUNVARMISTUSPROSESSI VASTAANOTTOMENETTELYSSÄ
3.1 Laadunvarmistusprosessin vaiheet
3.2 Tavoitteet ja vaatimukset yleisesti
3.3 Laadunvarmistuksen kohteena olevat tekniset järjestelmät
3.4 Dokumentointi
3.5 Ohjaus, tiedonvaihto ja raportointi
3.6 Viranomaisvalvonta osana laadunvarmistusta
4 LAADUNVARMISTUSPROSESSIN SUUNNITTELU JA AIKATAULUTUS
4.1 TATE-suunnittelijoiden rooli laadunvarmistusprosessissa
5 LAADUNVARMISTUSPROSESSIN TOTEUTUS
5.1 Laite- ja materiaalihyväksyntä
5.2 Malliasennukset
5.3 Laite- ja asennustapatarkastukset
5.4 Paine- ja tiiviyskokeet
5.5 Putkistojen huuhtelu ja puhtauden tarkastus
5.6 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset
5.7 Rakennuttajan toimintakokeet
5.8 Järjestelmien virtauksien säätötyöt
5.9 Rakennusautomaatiojärjestelmän parametrien asettelu ja viritys
5.10 Koekäyttö ja kuormituskokeet
5.11 Mittaukset
5.12 Viranomaistarkastukset
5.13 Luovutus- ja käyttöasiakirjat
5.14 Käyttöönotto
5.15 Vastaanottotarkastus
5.16 Toimivuustarkastus; suositeltava jatko-osa laadunvarmistukselle
6 KIRJALLISUUS
LIITE 1. LAADUNVARMISTUS, PROSESSIKAAVIO
LIITE 2. LAADUNVARMISTUSPROSESSIN AIKATAULU, MALLI
LIITE 3. TEHTÄVÄMATRIISI, MALLI


Katso myös näitä tuotteita