LVI 06-10502 sv, VVSE-anordningar i skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong

Nimeke: LVI 06-10502 sv, VVSE-anordningar i skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
Tuotetunnus: 6438510003565
Tuotemuoto: E-kirja, PDF
Saatavuus: Heti ladattavissa
Ilmestymispäivä: 29.10.2012
Hinta: 64,20 € (51,77 € alv 0 %)

Kustantaja: Rakennustieto
Painos: 2012
Julkaisuvuosi: 2012
Kieli: suomi
Tiedostoformaatti: PDF
Suojaustapa: Vesileima
Sivumäärä: 15
Tuoteryhmät: RT-ohjekortit
Kirjastoluokka: 66 RAKENNUSTEKNIIKKA
I denna LVI-anvisning presenteras anvisningar för VVSE-planering, dimensionering av anordningar, almänn planering och byggande för skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong. Denna LVI-anvisning grundar sig på inrikesministeriets förordning om tekniska krav på skyddsrum och om underhåll av anordningar i skyddsrum 506/2011 (LVI SM-00476) och statsrådets förordning om anordningar och utrustning i skyddsrum 409/2011 (LVI SM-00471).
I funktionella skyddsrum, som i huvudsak är avsedda för annan användning än för att skydda befolkningen, så som ledningscentraler under kristider, anordningsskydd eller utrymmen för medicinalvård, måste man på grund av behov som olika användningsändamål leder till avvika från förordningarna om skyddsrum vad gäller utrymmen, ventilation och anordningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:
1 INLEDNING
2 BEGREPP
3 UTRYMMEN I SKYDDSRUM
3.1 Allmänt
3.2 Slussutrymme
3.3 Reservation för kök
3.4 Toaletter
4 GENOMFÖRINGAR I SKYDDSRUM
5 VENTILATION
5.1 Allmänt
5.2 Luftintagsrör
5.3 Luftintag i skyddsrum
5.4 Ventilationsanläggning
5.5 Tilluftsventil och fördelningsrör
5.6 Slussrummets frånsluftsventil
5.7 Övertrycksventil
5.8 Avstängningsanordning för ventilation under normala
förhållanden
5.9 Övertrycksmätare
6 VATTENTILLFÖRSEL, AVLOPPSREGLERING OCH UPPVÄRMNING
6.1 Allmänt
6.2 Reservvattenbehållare
6.3 Del av avlopp som går genom begränsnings väggen
6.4 Avstängningsventil för avlopp
6.5 Skyddsrummets avloppsreglering
6.6 Samlingsbrunn
6.7 Tömningspump för spillvatten
6.8 Samlingsbrunn för spillvatten
6.9 Avfallshantering
6.10 Uppvärmning
7 ELINSTALLATIONER OCH TELE- OCH RADIOKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING
8 GRANSKNINGAR OCH UNDERHÅLL
8.1 Inspektion av ett nytt skyddsrum av skyddsklass S1
8.2 Periodisk granskning av ett skyddsrum i användning
8.3 Avhjälpande av brister som konstaterats vid inspektion av skyddsrum
8.4 Underhåll av anordningar
LITTERATUR


Katso myös näitä tuotteita