Uimahallien ulkovaippa ja sisäilmasto, suunnittelu- ja rakentamisopas

Tekijät: Lehtinen, Teppo; Ruuska, Esko; Viljanen, Martti
Julkaisijat: Opetusministeriö
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2005
Painos: 2. (docutech 2007)
Kielet: suomi
Sivumäärä: 55
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Liikuntapaikkajulkaisu no 84
ISBN: 951-682-706-3
22 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Uimahalleja korjattaessa ja rakennettaessa on tärkeää varmistua riittävästä yhteistyöstä suunnittelussa, jotta rakenteista tulee kosteusteknisesti turvallisia ja ilmanvaihdon toiminta hallin eri osastoissa olisi moitteetonta. Tämä opas perustuu käytössä olevissa halleissa tehtyihin kenttämittauksiin ja rakenteellisiin tarkastuksiin. Tutkimustulosten ja teoreettisten analyysien perusteella pyrittiin löytämään ne suunnittelussa ja rakentamisessa oleelliset tekijät, jotka huomioon ottamalla voidaan varmistua ulkovaipparakenteiden ja ilmanvaihdon asianmukaisesta toiminnasta. Opas on laadittu korjausrakentamisen näkökulmasta ja siinä keskitytään uimahallirakennusten erityispiirteisiin. Opas on tarkoitettu rakennuttajille ja pääsuunnittelijoille sekä muille uimahallien korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin osallistuville suunnittelijoille ja rakentajille.