Suunnittelupalvelujen hankintaopas e-kirja

Tekijät: Tauriainen, Matti
Julkaisijat: Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2012
Painos: 4.
Kielet: suomi
Sivumäärä: 44
Tuotelaji: E-kirjat
ISBN: 978-952-267-004-5
11 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

DRM-rajoitukset
Ei rajoituksia.

Tämä opas antaa tiivistetysti tietoa suunnittelupalvelujen hankintakäytännöstä ja mahdollisuuksista niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Oppaan tavoitteena on perehdyttää niin tilaajat kuin tarjoajatkin nopeasti ja selkeästi hankintakäytäntöjen perusperiaatteisiin ja hankintamenetelmiin.

Oppaassa on huomioitu vuonna 2007 voimaan tulleen hankintalain keskeiset kohdat. Hankintalaki koskee julkisen sektorin hankintoja. Julkisella sektorilla hankintoja suunniteltaessa on oppaan ohjeiden lisäksi tutustuttava hankintalain säädöksiin.
Tämä opas ei aina anna yksiselitteisiä vastauksia vaikeisiin ja ennalta arvaamattomiin hankintatilanteisiin. Näiltä osin lukijan on turvauduttava omaan ajatteluun ja kehitettävä uusia toimintatapoja ja menetelmiä täydentämään olemassa olevaa hankintakäytäntöä.