RT 96-10936, Julkisen hallinnon yhteispalvelutilat

Julkaistu: 17.10.2008
Kielet: suomi
Sivumäärä: 8
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
24,40 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

RT-ohjeessa esitetään eri viranomaisten ja muiden tahojen yhteispalvelua varten kaikille käyttäjäryhmille
soveltuvien tilojen suunnittelu- ja mitoitusohjeita. Ohje soveltuu käytettäväksi myös muihin julkisen palvelun asiakastilojen suunnitteluun.

Viranomaisten välinen yhteispalvelu perustuu lakiin (223/2007). Yhteispalvelun keskeisimmät toimijat ovat kunta, Kela, työvoimatoimisto, maistraatti, poliisi sekä verotoimisto. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Myös paikallisten toimijoiden, esimerkiksi yritykset ja ns. kolmas sektori, mukanaolo palvelupisteen tiloissa lisää palvelupisteen palveluvalikoimaa.

Yhteispalvelupisteen tarvitsemat tilat riippuvat muun muassa siitä, kuinka paljon asiakkaita tiloissa arvioidaan keskimäärin olevan yhtä aikaa, palvelusihteerien lukumäärästä sekä palveluvalikoimasta. Tilantarpeeseen vaikuttavat myös yhteispalveluun mahdollisesti kytkettävät muut palvelut, esimerkiksi asiakaspäätteet.