RT 80336, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Tavanomainen korjausrakennushanke

Julkaistu: 01.06.2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 6
Tuotelaji: Sopimusasiakirjat
9 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Lomake RT 80336 on tarkoitettu käytettäväksi tavanomaisessa korjausrakennushankkeessa laadittaessa työturvallisuusasiakirjat. Paperilomake.

Turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden avulla rakennuttajan ja rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolten työturvallisuustehtävät määritellään selkeästi, parannetaan aktiivista yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. Turvallisuusasiakirja on rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja, joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijöitä koskevat tiedot sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Turvallisuussäännöillä tarkoitetaan rakennuttajan antamia kirjallisia ohjeita, joissa on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Menettelyohjeilla tarkoitetaan rakennuttajan antamia kirjallisia ohjeita, jotka sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt.

Lomakkeen laatimisohje on kuvattu ohjekortissa RT 10-10982, LVI 03-10453, KH 96-00438, Ratu S-1226 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa 2010.

Lomake on ostettavissa ja täytettävissä myös sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net-palvelussa osoitteessa www.sopimuslomake.net. Rekisteröidy palveluun ja tutustu asiakirjavalikoimaan.

Suosittelemme

RT 10-10982, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
RT 10-10982, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
Ohjeessa käsitellään rakennustyön työturvallisuutta koskevia rakennuttajan velvoitteita talonrakennus- ja infrahankkeissa.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 27.01.2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
64 €
RT 80335, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke
RT 80335, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Uudisrakennushanke
Lomake RT 80335 on tarkoitettu käytettäväksi uudisrakennushankkeessa laadittaessa työturvallisuusasiakirjat.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.06.2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Sopimusasiakirjat
9 €
RT 80337, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke
RT 80337, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT. Vaativa korjausrakennushanke
Lomake RT 80337 on tarkoitettu käytettäväksi vaativassa korjausrakennushankkeessa laadittaessa työturvallisuusasiakirjat.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.06.2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Sopimusasiakirjat
9 €