RT 12-11055, Rakennuksen pinta-alat. (SFS 5139:2011)

Julkaistu: 01.12.2011
Kielet: suomi
Sivumäärä: 12
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
60,64 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Tässä ohjeessa ja Standardissa SFS 5139 esitetään rakennuksen ja sen tilojen laajuutta kuvaavien pinta-alojen laskeminen määriteltyjä käsitteitä käyttäen. Näitä mitattavia käsitteitä ovat huoneala, rakennusosa-ala alakäsitteineen, huoneistoala, kerrostasoala, bruttoala ja käyttöala. Tämä ohje on asiasisällöltään yhtäpitävä standardin SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat kanssa.
Standardin SFS 5139 soveltamisalaan eivät kuulu tilajohtamisen (Facility Management) tilavuuden ja pinta-alojen laskeminen, jota varten on laadittu eurooppalainen standardi SFS-EN 15221-6 Facility Management. Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management.

Opastavissa liitteissä käsitellään lyhyesti standardin käyttöön liittyviä yhteyksiä säännöksissä tai viranomaisohjeissa esiintyviin rakennuksen tai sen osan laajuutta kuvaaviin pinta-alakäsitteisiin.