RT 10-11044, Hissityön ja siihen liittyvän rakennustyön turvallisuus

Julkaistu: 22.09.2011
Kielet: suomi
Sivumäärä: 15
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
41,90 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

RT-ohjeet hissien sekä liukuportaiden ja liukukäytävien asennuksen, korjauksen ja muutostöiden sekä siihen liittyvän rakennustyön työturvallisuudesta rakennushankkeen osapuolille (rakennuttajat, kiinteistön omistajat, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt). Tähän julkaisuun on koottu ohjeita viranomaisten säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista sekä standardista SFS 5880 Hissityöturvallisuus.
Sama ohje julkaistaan myös Ratu-, KH-, ja LVI-ohjeena numerolla Ratu S-1230, KH 57-00480 ja LVI 03-10474.


Sisällysluettelo: 1 KÄSITTEITÄ, 2 RAKENNUTTAMINEN JA SUUNNITTELU, 2.1 Suunnittelu, Rakennustyön turvallisuusnäkökohtia, Rakennuttajan tehtävät, Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, 2.2 Korjaushankkeen suunnittelu, Hissin sijoittaminen ja rakenteiden purku, Korjaushankkeeseen liittyviä tehtäviä, 2.3 Rakentamisen valmistelu, 2.4 Pätevyysvaatimukset hissi-, sähkö- ja rakennustöissä, Hissityöt, Sähkötyöt, Asbestityöt, Työturvallisuusasiat, 3 RAKENTAMISVAIHE, 3.1 Työssä esiintyviä vaaroja ja riskien hallinta, 3.2 Päätoteuttaja, Päätoteuttaja, Urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat, Valaistus, Henkilönsuojaimet, Sähköasennukset, Sähkölaitteiden käyttö rakennusaikana ja vikavirtasuojaus, Kulkutiet, Aukot, kuilun aukot ja kuilun oviaukot, Varoitusmerkinnät ja -kilvet, Portaat ja porrastasanteet, Kaiteet ja telineet, Tikkaat, Turvaköyden ja nostolaitteiden kiinnityskohdat, Nosto- ja siirtolaitteet ja nostoapuvälineet, Asennustyön järjestelyt hissikuilussa, Asennustyön järjestelyt konehuoneessa, Rakennustyöt hissitiloissa, 3.3 Hissiurakoitsija, 3.4 Hissin rakentaminen käytössä olevaan rakennukseen ja hissin modernisointi, Putoamissuojaus, Purkutyöt, 4 UUDEN HISSIN TAI MODERNISOIDUN HISSIN KÄYTTÖ RAKENTAMISEN AIKANA, 5 HISSIN KÄYTTÖ RAKENNUKSEN KORJAUSTYÖN YHTEYDESSÄ, 6 LIUKUPORTAAT JA LIUKUKÄYTÄVÄT. KIRJALLISUUTTA

Suosittelemme

RT 80251, Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten
RT 80251, Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten
Urakkasopimus hissikorjaustöitä varten -lomake RT 80251 on tarkoitettu käytettäväksi hissien korjausurakoissa.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.08.1992
Kielet: suomi
Tuotelaji: Sopimusasiakirjat
9 €
RT 88-11031, Hissin modernisointi
RT 88-11031, Hissin modernisointi
Ohjeen tarkoitus on helpottaa hissin modernisoinnin suunnittelua ja toteuttamista.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 26.05.2011
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
44,31 €