RT 10-11011, Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät

Julkaistu: 12.10.2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 12
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
35,50 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston asetus rakennustyön työturvallisuudesta (205/2009) puhuvat pääsääntöisesti yleisellä tasolla suunnittelijasta ja hänen velvollisuuksistaan. Suunnittelijalla tarkoitetaan tällöin kaikkia osapuolia, jotka osallistuvat hankkeen työturvallisuuden suunnitteluun. Nykyaikaisella rakennustyömaalla saattaa kuitenkin olla useita eri kokonaisuuksista vastaavia rakennesuunnittelijoita, tuoteosasuunnittelijoita, urakoitsijoita erilaisilla sopimussuhteilla sekä vaihtuvia päätoteuttajia. Tällöin yksinkertaistettu jako ei riitä kuvaamaan eri osapuolten velvollisuuksia ja tehtäviä ja eri osapuolten suunnittelutehtävät on syytä määritellä suunnittelun tehtäväluetteloita käyttäen sopimusasiakirjoissa. Rakennesuunnittelijan velvollisuutena on antaa tiedot työturvallisuutta koskeviin asioihin laatimiensa suunnitelmien osalta. Tässä ohjeessa esitetään rakennesuunnittelijan tehtävät ennakoivan ja suunnitelmallisen työturvallisuuden toteuttamiseksi hankkeessa sekä rakennesuunnitteluun liittyen rakentamisen muiden osapuolten työturvallisuustehtävät. Ohjeessa esitetään tiedonsiirron välineenä vastuunjakotaulukko. Rakennesuunnittelijan tulee kaikessa toiminnassaan osaltaan huolehtia siitä, että rakennuttaja antaa tarvittavat tiedot suunnitteluun työturvallisuuden osalta. Ohjeen sisältöperustuu pääosiltaan Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n ohjeeseen Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät 2010. Ohjeeseen liittyvät turvakaideohjeet, elementtien nosto-ohjeet ja rakennesuunnittelun vaaratekjöiden arviointi- ja tarkastuslista ovat ladattavissa osoitteesta ww.skolry.fi/toiminta/tutkimus_ja_kehitys/talonrakennussektori.
Sama ohje julkaistaan myös Infra-ohjeena numerolla Infra 053-710013.

Suosittelemme

RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat
RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat
Rakennesuunnittelun asiakirjat eurokoodiaikaan. Uudistetut ohjeet täyttävät eurokoodipohjaisen suunnittelun tarpeet.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Valjus, Juha
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
98 €
RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa
RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa
Ohjeessa käsitellään rakennesuunnittelua rakennushankkeen osana, suunnitteluasiakirjoja ja niiden laadintaa, työselostuksia ym.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Valjus, Juha
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
94 €