RIL 271-2019 Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus

Julkaisijat: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2019
Sivumäärä: 142
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-951-758-643-6
80 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Ohje teräsrakenteisten tukiseinien rakenteelliseen mitoitukseen. Ohje keskittyy Suomessa yleisesti käytössä oleviin teräsrakenteisiin teräspontti-, porapaalu-, combi- ja settisieniin. Mitoitustavan lähtökohtana ovat geotekniset tukiseinälaskelmat. Rasitusten ja tukireaktioiden ominaisarvot on käsitelty omavarmuusluvuilla. Ohje yhtenäistää alan nykyisin varsin vaihtelevia mitoituskäytäntöjä ja helpottaa mm. suunnitelmien toimivuuden arviointia.

Ohje antaa mitoitusohjeita kaivantojen tukiseinien rakenteelliseen suunnitteluun ja täydentää siten kaivanto-ohjeessa annettua geoteknisen mitoituksen ohjeistusta. Mitoitusohjeet ja laskentakaavat perustuvat eurokoodeihin ja muihin tarpeellisiin standardeihin.

Ohjeessa käsitellään: tukiseinärakenteen mitoituksen lähtökohdat, tukiseinärakenteen rakenteellinen mitoitus, vaakapalkin, ankkurikotelon ja puristussauvojen rakenteellinen mitoitus, ankkurin ja vetotangon rakenteellinen mitoitus.
Ohje sisältää laskentaesimerkkejä.

Ohje on tarkoitettu kaikille kaivantojen suunnitteluun osallistuville tahoille, kuten rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, pohjarakennussuunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille, tuotetoimittajille ja valvoville viranomaisille. Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry ovat yhteistyössä laatineet tämän ohjeen.