RIL 266-2014 Kalliopulttiohje

Julkaisijat: Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2014
Kielet: suomi
Sivumäärä: 52
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 266-2014
ISBN: 978-951-758-581-1
44 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys (MTR) ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry julkaisema uusi ohje kalliopultituksen toteuttamisesta.

Kalliopultituksen tarkoitus on vahvistaa kalliota siten, että kalliomassan muodonmuutokset pysyvät sallituissa rajoissa ja kallio kestää itsenäisenä rakenteena siihen kohdistuvat kuormitukset. Kallion pultituksella ja muilla tukemistoimenpiteillä taataan, että tila on turvallinen rakentamisvaiheesta aina koko tilan käyttöiän ajan.

Ohjeessa annetaan ohjeita ja suosituksia kalliopulttien työmaatoteutukseen. Ohjeen tarkoitus on varmistaa pultitustyön laatua. Pulttien mitoitukseen ei ohjeessa oteta kantaa. Julkaisu koostuu ohjetekstistä sekä pulttien tuotekorteista.

Julkaisu on laadittu asiantuntijaryhmän toimesta, jossa on ollut edustettuna rakennuttamisen, suunnittelun ja toteuttamisen asiantuntemusta.

Suomen edullinen kallioperä soveltuu hyvin erilaisten kalliotilojen ja tunneleiden rakentamiseen. Tärkeä osa suunnittelu- ja toteutustyötä on kallionlujitus, jossa pultitus on olennainen elementti. Pultitustuotteita ja -menetelmiä on useampia, mutta niihin liittyvää yleistä ja ajan tasalla olevaa asiantuntijajulkaisua ei ole ollut saatavilla.

Tämä ohje korvaa vanhan VTT:n tiedonannon vuodelta 1977 ”Kalliopulttien asennus ja laadunvalvonta” /1/, joka on ollut käyttökelpoinen ohje, mutta monilta osiltaan vanhentunut. Ennen ohjeen laatimisen käynnistämistä MTR teetätti v. 2011 aiheesta diplomityön /2/, jossa selviteltiin pohjoismaisia käytäntöjä liittyen pultitukseen ja sen ohjeistamiseen, sekä esitettiin ehdotus pultitusohjeessa käsiteltävistä asioista. Diplomityö sisältää paljon hyödyllistä taustamateriaalia, jota ei ole ohjeessa esitetty.

Julkaisun käyttäjiä ovat ensisijaisesti kalliopultituksen toteuttajat ja suunnittelijat. Lisäksi julkaisua käytetään laadunvalvonnassa. Ohjetta voidaan myös käyttää apuvälineenä alan opetuksessa.