RIL 243-4-2011 Rakennusten akustinen suunnittelu. Teollisuustilat

Tekijät: Hongisto, Valtteri
Julkaisijat: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2011
Kielet: suomi
Sivumäärä: 96
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 243-4-2011
ISBN: 978-951-758-527-9
65 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Teollisuustiloissa meluntorjunta ja tilojen ääneneristys ovat terveellisen ja turvallisen työympäristön vaativimpia osa-alueita. Ohjeen ensisijaisena tavoitteena on esittää keinoja, miten melun aiheuttamat haitat voidaan minimoida. Tilojen akustisen laadun parantamisella edistetään työympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työssä suoriutumista.

Julkaisu käsittelee melun vaikutuksia työntekijöihin, meluntorjuntaa sisätiloissa, tilakohtaisia suunnitteluratkaisuja, ympäristömelun torjuntaa sekä esittää esimerkkejä meluntorjuntaratkaisuista. Ohjeessa kuvataan myös meluntorjuntaa sisältävien lakien, määräysten ja yleisten ohjeiden käyttöä sekä opastetaan akustiikkaa (erityisesti mittauksia) koskevien standardien (SFS, SFS-EN, ISO ym.) käytössä.
Julkaisu palvelee teollisuustilojen uudisrakentamista ja korjaamista siten, että tilojen akustiset tavoitteet pystytään sekä määrittelemään että saavuttamaan. Akustiikka kattaa ohjeessa ääneneristyksen, huoneakustiikan ja meluntorjunnan.

Ohjeen käyttäjiä ovat tuotantotilojen omistajat sekä tuotannon vastuu – ja työsuojeluhenkilöstö. Käyttäjiä ovat myös uudisrakennushankkeen ja korjaushankkeen eri osapuolet, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja, omistaja), suunnittelijat (arkkitehti, akustinen suunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija), toteuttajat sekä rakennusvalvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset.

Julkaisusarjaan ”RIL 243 Rakennusten akustinen suunnittelu” kuuluvat ohjeet ovat:
- RIL 243-1 Akustiikan perusteet
- RIL 243-2 Oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot
- RIL 243-3 Toimistot
- RIL 243-4 Teollisuustilat
- RIL 243-5 Asunnot (ilmestyy myöhemmin)

Suosittelemme

RIL 243-1-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu - akustiikan perusteet
RIL 243-1-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu - akustiikan perusteet
Ohje antaa perustietoa akustisen suunnittelun sisällöstä, hyödystä, akustiikkaa koskevista määräyksistä, ohjeista ja vaatimuksista

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2007
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
100 €
RIL 243-2-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu - oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot
RIL 243-2-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu - oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot
Ohje on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille, erityisesti rakennuttajalle, suunnittelijoille sekä toteuttajille.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2007
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
65 €
RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot
RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu. Toimistot
Toimistojen akustiikkaa käsittelevä ohje tuo esille akustiset vaatimukset rakennus- ja tilakohtaisesti.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2008
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
75 €
RIL 243-1-2007 Hoonete akustiline projekteerimine - akustika alused
RIL 243-1-2007 Hoonete akustiline projekteerimine - akustika alused
Perustietoa akustisen suunnittelun sisällöstä, hyödystä, määräyksistä, ohjeista ja vaatimuksista. Vironkielinen.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Ehituskeskus
Julkaistu: 2007
Kielet: viro
Tuotelaji: Kirjat
97 €