RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen

Julkaisijat: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2016
Kielet: suomi
Sivumäärä: 138
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 241-2016
ISBN: 978-951-758-612-2
85 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Erityismenettelyn laadunvarmistustoimenpiteiden tarkoituksena on ollut parantaa erityisesti rakennushankkeen rakenteellista turvallisuutta. Vuonna 2014 voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslain täydennys on laajentanut erityismenettelyn soveltamisaluetta. Erityismenettelyn toimenpiteitä voidaan edellyttää erittäin vaativissa hankkeissa, jos kohteeseen liittyy erityinen riski, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Toimenpiteitä voidaan käyttää myös hankkeissa, joissa ei vaadita erityismenettelyä, joko viranomaisvaatimuksesta tai omasta aloitteesta.

Ohjeen päätavoitteena on antaa rakennushankkeen osapuolille käytännön ohjeita siitä, miten erityismenettelyn toimenpiteiden tarvetta arvioidaan. Ohje auttaa mm. erityismenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden määrittelyssä, toimenpiteiden valinnassa ja kohdistamisessa sekä toimenpiteiden toteuttamisessa.

Erityismenettelyn toimenpiteitä ovat ulkopuolinen tarkastus (suunnittelu, toteutus), laadunvarmistusselvitys, rakennustyön asiantuntijatarkastus sekä tehostettua käytönaikaista seurantaa.

Näitä laadunvarmistustoimenpiteitä voi viranomainen määrätä myös erikseen periaatteessa kaikissa hankkeissa, vaikka hanke ei täytä erittäin vaativan hankkeen kriteereitä. Kyseessä ei tällöin ole lain mukainen erityismenettely, vaikka toimenpide käytännössä on sama.

Tämä ohje kuvaa erityismenettelyn sisältöä ja käyttöä sekä toimii työkaluna:
• erityismenettelyn piiriin kuuluvien hankkeiden määrittelyssä
• erityismenettelyn laadunvarmistustoimenpiteiden valinnassa ja kohdistamisessa
• toimenpiteiden käytössä viranomaisohjauksessa
• toimenpiteiden käytössä vapaaehtoispohjalta, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa erityistoimenpiteillä varmistaa hankkeen prosessin ja lopputuloksen laadun.

Ohjeen periaatteet ovat sovellettavissa kaikissa rakennushankkeissa laadunvarmistuksen käytännön apukeinoina hankkeen vaativuustasosta riippumatta. Ohjeeseen on sisällytetty paitsi MRL:n määrittelemät erityismenettelyn toimenpiteet myös muita turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä, erityismenettelyä tukevia toimenpiteitä ja ohjeita. Ohjeessa kuvatut riskiarviolomakkeet ovat saatavilla excel-muodossa.

Suosittelemme

RunkoRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt
RunkoRYL 2010. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt
RunkoRYL 2010 sisältää talonrakentamisen runkotöissä sovellettavan hyvän rakennustavan.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
183 €
RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat
RIL 229-2-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Mallipiirustukset ja -laskelmat
Rakennesuunnittelun asiakirjat eurokoodiaikaan. Uudistetut ohjeet täyttävät eurokoodipohjaisen suunnittelun tarpeet.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Valjus, Juha
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
98 €
RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje
RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje
1.4.2015 astui voimaan laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Julkaistu: 2015
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
63 €
RT 10-11070, Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 5. Rakennesuunnittelu (Versio 1.0, 2012)
RT 10-11070, Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Osa 5. Rakennesuunnittelu (Versio 1.0, 2012)
Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Julkaisusarjan lähtökohtana ...

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 27.03.2012
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
49,60 €
RT 10-11011, Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät
RT 10-11011, Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät
Ohjeessa esitetään rakennesuunnittelijan tehtävät ennakoivan ja suunnitelmallisen työturvallisuuden toteuttamiseksi hankkeessa.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 12.10.2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
35,50 €
RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa
RIL 229-1-2013 Rakennesuunnittelun asiakirjaohje. Tekstiosa
Ohjeessa käsitellään rakennesuunnittelua rakennushankkeen osana, suunnitteluasiakirjoja ja niiden laadintaa, työselostuksia ym.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Valjus, Juha
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
94 €