RIL 230-2007 Pienpaalutusohje PPO-2007. Teräksiset lyönti-, pora- ja puristuspaalut

Julkaisijat: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suomen Geoteknillinen Yhdistys SGY ry
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2007
Kielet: suomi
Sivumäärä: 226
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 230-2007
ISBN: 978-951-758-469-2
92 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Pienpaalutusohje (PPO-2007) on laadittu noudatettaviksi suunniteltaessa ja toteutettaessa paalutustöitä, joissa käytetään halkaisijaltaan d<300 mm olevia teräs- tai pallografiittirautapaaluja. Termi teräspaalu sisältää myös pallografiitista valmistetut paalut, mikäli ei toisin mainita.

Pienpaalutusohjeet soveltuvat halkaisijaltaan d≥30 mm oleville poraamalla asennettaville pienpaaluille ja halkaisijaltaan d≥60 mm oleville muulla tavalla asennettaville pienpaaluille. Ohjeessa käsiteltävien pienpaalujen kantavuus käyttötilassa on yleensä suurempi kuin 50 kN.
Pienpaalutusohjeessa käsiteltävät paalut voidaan asentaa lyömällä, täryttämällä, poraamalla tai puristamalla. Yksittäisen paalun asentamisessa voidaan käyttää yhtä tai useampaa edellä mainituista asennustavoista. Ohjeessa ei käsitellä ruuvaamalla asennettavia pienpaaluja.

Pienpaalutusohjetta (PPO-2007) noudatetaan kaikkien lyömällä, täryttämällä, poraamalla ja puristamalla asennettavien pienpaalujen geoteknisessä ja rakenteellisessa mitoituksessa sekä paalutustyössä, ellei paalutusluokan, rakennuskohteen tai paalutuskaluston erikoisluonne muuta edellytä.
Tämä ohje perustuu pohjarakenteiden mitoittamiseen pääasiassa kokonaisvarmuuslukumenetelmän avulla. Ohjeessa esitetään kuitenkin myös osavarmuuslukumenetelmään perustuva mitoitusjärjestelmä. Ohjeessa esitetyt arvot ja mitoitukset koskevat pääasiassa paalutusluokkia II ja IB. Eräitä ohjeita annetaan myös paalutusluokkiin III ja IA.