RIL 207-2017 Geotekninen suunnittelu. Eurokoodi

Tekijät: Lehtonen, Ville
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2017
Kielet: suomi
Sivumäärä: 246
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 207-2017
ISBN: 978-951-758-619-1
130 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Mitoitusohjeet ja kuormat rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden geotekniseen suunnitteluun. Eurokoodin EN 1997-1 suunnitteluohje on päivitetty uusimpien määräysten ja viranomaisohjeiden sekä standardimuutosten mukaisesti. Ohjeen aikaisempi versio on julkaistu vuonna 2009. Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön talonrakentamisen kansallisen liitteen määrittelyt.

Pohjarakentamisen määräysten muutokset alkoivat vuonna 2014, jolloin uusi pohjarakentamista koskeva ympäristöministeriön asetus astui voimaan. Tämä korvasi vuonna 2004 asetuksena annetun RakMk:n osan B3 Pohjarakenteet.

Vuoden 2016 lopussa valmistui kokonaisuudessaan uusi rakentamismääräyskokoelman osa Rakenteiden lujuus ja vakaus, jonka osa Pohjarakenteiden suunnittelu sisälsi MRL:n säädösperustan, edellä mainitun asetuksen ympäristöministeriön opastavine ohjeineen sekä standardin SFS-EN 1997 päivitetyn kansallisen liitteen. Kansallinen liite koostuu asetustasolla annetuista määräyksistä ja opastavista ohjeista.

RIL 207 poikkeaa muista RILin eurokoodiohjeista siten, että se sisältää eurokoodistandardin pääosin sellaisenaan. Standardin SFS-EN 1997-1 sisältö ja rakenne on sellainen, että sitä ei ole tarvinnut tiivistää. Ristiriidattomia lisäyksiä ja tarkennuksia on tehty. Ohjeessa on laaja kokoelma esimerkkejä.

Ohje perustuu standardiversioon SFS-EN 1997-1:2004 käännöskorjauksineen. Lisäksi ohjeessa on huomioitu standardin korjaus AC:2009 sekä osittain A1:2013. A1:2013 sisältämän muutoksen koskien ankkureita (luku 8) ei pääsääntöisesti huomioida. Muutos viittaa vielä keskeneräiseen ankkureiden koestusstandardiin, mistä syystä kyseistä muutosta ei ole huomioitu ympäristöministeriön kansallisessa liitteessä eikä rakentamismääräyskokoelman pohjarakenteita koskevissa ohjeissa.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi talonrakentamiseen muiden eurokoodien ja RIL 201-ohjeiden kanssa.

Suosittelemme

RIL 205-1-2009, RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-1 ja eurokoodi EN 1995-1-2
RIL 205-1-2009, RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-1 ja eurokoodi EN 1995-1-2
Eurokoodien EN 1995-1-1 ja EN 1995-1-2 sovellusohje antaa tiivistetyssä muodossa ohjeita puurakenteiden suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2009
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
140 €
RIL 206-2010  Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa
RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa
Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön kansallisen liitteen määrittelyt ja täydennetty lisäohjeistuksella ja esimerkeillä.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
102 €