RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa

Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 209
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 206-2010
ISBN: 978-951-758-523-1
102 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Eurokoodien virallinen käyttö alkoi syksyllä 2007, jolloin ns. ensimmäisen paketin kansalliset liitteet valmistuivat. Eurokoodien laajamittainen käyttö alkaa vuonna 2011, jolloin kantavien rakenteiden määräykset ja ohjeet uudistuvat lähtökohtana eurokoodien määrittelemä suunnittelujärjestelmä.

Tämä ohje ”RIL 206-2010 julkaisu perustuu eurokoodistandardiin ”EN1996-1-1: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu - Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muuurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt. Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön kansallisen liitteen määrittelyt. Standardia on täydennetty lisäohjeistuksella ja esimerkeillä.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi talonrakentamiseen muiden eurokoodien ja RIL-eurokoodiohjeiden (mm. RIL 201) kanssa, eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden määräysten, normien tai ohjeiden kanssa, ellei tätä ole erikseen sallittu. Ohjeessa on noudatettu Eurocode Help Deskin johtoryhmässä yhteisesti sovittuja suunnitteluohjeen yleisiä periaatteita.