RIL 201-1-2017 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Eurokoodi - Eurokoodit EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 ja EN 1991-1-4.

Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2017
Kielet: suomi
Sivumäärä: 210
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 201-1-2017
ISBN: 978-951-758-609-2
94 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Uusien määräysten mukainen ohje ilmestynyt. 210 sivua.

Eurokoodit ovat 17.6.2014 annetun ympäristöministeriön asetuksen mukaan Suomessa ensisijainen kantavien rakenteiden suunnittelujärjestelmä. Kantaviin rakenteisiin liittyvät lait ja asetukset sekä eurokoodien kansalliset valinnat (liitteet) ympäristöministeriön ohjeineen on kerätty rakentamismääräyskokoelman osaan ”Rakenteiden lujuus ja vakaus”, joka on otettu käyttöön 1.1.2017 alkaen.


RIL 201-ohjeet käsittävät suunnitteluperusteita ja kuormituksia. RIL 201-1-2017 korvaa edellisen ohjeen RIL 201-1-2011 ja perustuu em. rakennusmääräyskokoelman osaan sekä tehtyihin standardimuutoksiin. Ohje kattaa standardit SFS-EN 1990 (suunnitteluperusteet), SFS-EN 1991-1-1 (painot ja hyötykuormat), SFS-EN 1991-1-3 (lumikuorma) ja SFS-EN 1991-1-4 (tuuli) sekä niiden kansalliset liitteet. Em. rakentamismääräyskokoelman osan säädösperusta (lait ja asetukset ympäristöministeriön ohjeineen) on julkaisun liitteenä.

Ohjeen sisältö on rajattu siten, että se muodostaa kokonaisuuden käytettäväksi talonrakenteiden suunnittelussa Suomessa tehtäviin kohteisiin. Ohjeen rakenne noudattaa pääosin Eurocode Help Deskin johtoryhmässä yhteisesti sovittuja suunnitteluohjeen yleisiä periaatteita.

Ohje on tarkoitettu käytettäväksi muiden eurokoodien ja RIL-eurokoodiohjeiden kanssa, eikä sitä saa käyttää yhdessä muiden määräysten, normien tai ohjeiden kanssa, ellei tätä ole erikseen sallittu.

Suosittelemme

RIL 205-1-2009, RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-1 ja eurokoodi EN 1995-1-2
RIL 205-1-2009, RIL 205-2-2009 Puurakenteiden suunnitteluohje eurokoodi EN 1995-1-1 ja eurokoodi EN 1995-1-2
Eurokoodien EN 1995-1-1 ja EN 1995-1-2 sovellusohje antaa tiivistetyssä muodossa ohjeita puurakenteiden suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Julkaistu: 2009
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
140 €
RIL 206-2010  Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa
RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi EN 1996-1-1 ja taulukkomitoitus palotilanteessa
Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön kansallisen liitteen määrittelyt ja täydennetty lisäohjeistuksella ja esimerkeillä.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
102 €
RIL 201-3-2013 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet
RIL 201-3-2013 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet
Rakenteiden kuormituksia käsittelevä suunnittelu- ja soveltamisohje vesirakenteiden suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
65 €