RIL 142-2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

Kustantaja: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 241
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: RIL 142-2010
ISBN: 978-951-758-519-4
101 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Ohje on tarkoitettu rakennustyömaan telineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen sekä käyttämiseen. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun telinetyöhön kuin rakentamisen yhteydessä tehtävään, esim. teollisuudessa.

Ohje koskee paikalla rakennettavia työtelineitä sekä putoamisen estäviä suojarakenteita kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on täydentää voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä esittämällä esimerkkejä sellaisista hyvistä käytännöistä, joilla määräysten vaatimukset voidaan täyttää.

Ohjetta uudistettaessa on otettu huomioon uudet työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset, erityisesti 1.6.2009 voimaan astunut valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009), joka on myös julkaisun liitteenä. Lisäksi suuria muutoksia on aiheuttanut eurooppalaisten SFS-EN-telinestandardien voimaantulo 2000-luvulla.

Suosittelemme

Ratu 0415, Telinetyö. Menekit ja menetelmät
Ratu 0415, Telinetyö. Menekit ja menetelmät
Tämä ohje sisältää ulos pystytettävien julkisivutelineiden, muuraustelineiden sekä räystästelineiden pystytyksen aloittavat, ...

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 28.02.2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
72,30 €