RatuTT 15-00877, Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät ja vastuu

Julkaistu: 10.06.2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 9
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
27,80 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Kesäkuun alussa 2009 tuli voimaan valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009).
Keskeisenä muutoksena asetuksessa rakennuttajaa koskien on aiempiin säädöksiin nähden, että rakennuttajaa koskevat velvoitteet on pantu täytäntöön aiempaa sanatarkemminrakennustyön työturvallisuutta koskevan direktiivin tekstin mukaisesti. Päätoteuttajaa koskevat velvoitteet ja vastuut ovat asetuksen tekstissä entisellään perehdyttämistä ja muutamia työmaan turvallisuussuunnitelmia koskevia yksittäisiä lisäyksiä ja täsmennyksiä lukuun ottamatta.

Asetuksella selkeytetään jo olemassa olevaa vastuuta rakennuttajan työturvallisuusasioiden koordinoinnista. Asetuksella ei kiristetä rakennuttajan vastuuta, vaan kyseessä on työturvallisuustehtävien hoidon henkilöityminen turvallisuuskoordinaattorille, jolle on luotavamyös tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuusasioiden hoitoon. Jo aiempien säädösten pohjalta vastaavat velvollisuudet ja vastuu ovat olleet rakennuttajalla.

- Rakennuttajan velvoitteita täsmennettiin rakennustyöasetuksella.
- Säädös perustuu rakennustyödirektiiviin ja työturvallisuuslakiin.
- Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen.
- Nimeämisen vaikutus muitten osapuolten vastuuseen.
- Turvallisuuskoordinaattorin valtuudet puuttua toisen vastuulla oleviin suunnitelmiin.
- Rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät rakentamisen eri vaiheissa.
- Kooste turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä.
- Turvallisuuskoordinaattorin vastuu ja sen vakuuttaminen.
- Kirjalliset turvallisuusasiakirjat.