Raturva - rakennustöiden ja -koneiden turvallisuusohjeet

Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS, Talonrakennusteollisuus ry, Työturvallisuuskeskus
Julkaistu: 2018
Sivumäärä: 255
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Ratu-käsikirjat, KI-6032
ISBN: 978-952-267-237-7
37 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Tämä kirja koostuu kahdesta aiemmin julkaistuista teoksesta, Raturva 2 – rakennustöiden turvallisuusohjeet sekä Ratu Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Kirjan sisältämä turvallisuusaineisto on suunnattu erityisesti työnjohdolle ja työntekijöille. Kirjan ensimmäisessä osassa kerrotaan työmaan keskeisistä turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Tietoa löytyy muun muassa perehdyttämisestä, aliurakoitsijoiden turvallisuussuunnittelusta, läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisesta, henkilönsuojaimista, ergonomiaa parantavista apuvälineistä, ulkomaisten työntekijöiden huomioimisesta sekä työnjohdon ja työntekijöiden velvollisuuksista.
Kirjan toinen osa, Raturva Rakennustöiden turvallisuusohjeet, on rakentamisen työlajikohtainen turvallisuusohjeisto työnopastukseen ja koulutukseen. Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisissa turvallisuusohjeissa kerrotaan, mitkä kaikki työturvallisuusasiat on huomioitava kussakin työlajissa.
Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -osassa esitetään menettelytavat, joilla varmistetaan rakennuskoneiden ja -laitteiden oikea hankinta, käytönopastus ja turvallinen käyttö työmaalla. Rakennuskoneiden ja laitteiden käyttäjän tiedoilla, taidoilla ja asenteilla on huomattava merkitys työturvallisuuden toteutumisessa rakennustyömaalla. Koneiden käytön osaaminen on turvallisen ja tuottavan työn edellytys. Kirjaan on lisäksi koottu teknistä tietoa rakennuskoneista ja -laitteista sekä kone- ja laitekohtaiset käytön tarkastukset, säännökset, määräykset ja ohjeet.
Julkaisu sisältää hyperlinkkejä sekä mobiililaitteen kameralla luettavia QR-koodeja tuotantonimikkeen mukaisiin ohjeisiin ja tarkastuslomakkeisiin sähköisessä tarkastuslistapalvelussa. Lomakkeiden tarkoituksena on olla osa työhönopastusta sekä apuna laitteiden tarkastuksissa.

Suosittelemme

Ratu S-1217, Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi
Ratu S-1217, Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi
Tässä Ratu-kortissa esitetään menettely, jolla rakennusyritys voi arvioida rakennustyön työturvallisuusriskit. Riskit tulee ...

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.06.2007
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
23,20 €