Lisämateriaali

> Sisällys.pdf

Rakennustyöpaikoilla nähtävänä pidettävät työturvallisuus­säädökset 2020 "Punamusta"

Tekijät: Niskanen, Toivo (toim.)
Kustantaja: Rakennustieto
Julkaistu: 2020
Kielet: suomi
Sivumäärä: 296
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Punamusta
ISBN: 978-952-267-348-0
88 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

KIRJA ILMESTYY TOUKO–KESÄKUUSSA.
Kirjaan on tehty seuraavat muutokset vuoden 2019-kirjaan verrattuna. 1.1.2020 kokonaisuudessaan voimaan tulleet säädökset ovat seuraavat: valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) sisältäen 19 pykälää ja 2 liitettä sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (1273/2019) sisältäen 3 pykälää. Kirjan 1.1.2020 voimaan tulleet päivitykset ovat mm. seuraavia: räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annettu valtioneuvoston asetus (644/2011) koskien 8 §:n tarkoittamaa räjäytystyön johtajalta asutulla alueella vaadittavaa pätevyyttä sekä työntekijöiden lähettämisestä annettu laki (447/2016) koskien 4 §:n (4, 9, 32 ja 39 §) muuttamista, mm. rangaistussäännöksiä. Kirjan 1.3.2020 voimaan tulleet päivitykset työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (403/2008) koskevat seuraavia: erityiset pätevyysvaatimukset (14 §), työnantajan kirjallinen lupa (14a §), liikkuvan työvälineen turvallisuus (15 §), käyttöönottotarkastus (33 §), perusteellinen määräaikaistarkastus (35 §), käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajat (37 §) sekä tarkastukset laiteryhmittäin (Liite).

Työnantajaa velvoitetaan pitämään työpaikalla nähtävillä olennaiset työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset, jotta kaikki työmaalla työskentelevät voivat tarkistaa sekä ennakkoon että toteutuksen aikana sen, ovatko työmaan olosuhteet säädösten mukaisia tai löytää niistä myös tarvittavat turvallisuutta edistävät toimenpiteet. Kirjan avulla voi myös varmistua siitä, että yrityksen toimintaperiaatteet ja pelisäännöt vastaavat olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Tähän kirjaan on koottu kaikkiaan 35 ajantasaista työturvallisuutta koskevaa lakia ja asetusta. Kirjan sisältö on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin: A) työturvallisuus, B) koneet ja laitteet, C) vaaralliset aineet, D) työterveyshuolto, E) lähetetyt työntekijät ja F) työsuojelun valvontalaki; laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta.