Rakennushankkeen työturvallisuus

Tekijät: Lehtinen, Reijo S
Julkaisijat: Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustietosäätiö RTS
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2017
Painos: 3., tarkistettu
Kielet: suomi
Sivumäärä: 312
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Ratu-käsikirjat, Ratu KI-6030
ISBN: 978-952-267-224-7
52 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjan uusintapainosta on päivitetty muuttuneiden lakien ja asetusten osalta. Räjäytystyönjohtajan velvollisuudet sekä valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ovat tarkentuneet.

Rakennushankkeen työturvallisuus -kirjassa kerrotaan, miksi turvallisuussuunnittelua on tehtävä ja miten sitä tehdään. Erityisen tärkeää on riskien tunnistaminen ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Näiden velvoitteiden toteutumista varmistavat työturvallisuusasiakirjat ja työmaan turvallisuussuunnittelu. Kirjassa tarkastellaan rakennustyöasetuksen vaikutusta rakennushankkeeseen, osapuolten tehtäviin ja yhteistoimintavelvoitteisiin suunnittelun käynnistämisestä kohteen käyttöönottoon. Tässä turvallisuuskoordinaattorilla on keskeinen tehtävä.
Työturvallisuustehtävät ovat mukana rakennushankkeen hanke- ja suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja ylläpitoon. Kirjassa tarkastellaan työturvallisuusvelvoitteiden vaikutusta osapuolten tehtäviin ja vastuisiin eri sopimus- ja urakkamuotojen mukaisesti niin talonrakennus- kuin infrahankkeita toteutettaessa. Rakennushankkeen kaikki osapuolet ovat työturvallisuuslain perusteella velvoitettuja edistämään työturvallisuutta yhteisellä rakennustyömaalla. Jokaisen tiedoilla, taidoilla ja työturvallisuutta edistävällä asenteella on merkitystä, kun tavoitteena on ”nolla tapaturmaa”.
Kirjassa käydään läpi pykäläkohtaisin perusteluin rakennustyön kannalta keskeiset säännökset rakennustyön turvallisuudesta, työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta, räjäytys- ja louhintatyöstä, asbestityöstä, työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä sekä rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta.

Kirja on tarkoitettu käsikirjaksi rakennuttajille, urakoitsijoille ja kaikille rakennustyömaiden vastuuhenkilöille. Kirja soveltuu myös yritysten työturvallisuuskoulutuksen aineistoksi. Tarkoitus on herättää kokeneetkin ammattilaiset tarkastelemaan yksittäisten säännösten merkitystä omassa työssään.

Rakennusteollisuus ry:n asiamies, rakennusinsinööri Reijo S Lehtinen on ollut yli 20 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa rakennusalan turvallisuusmääräyksiä. Hän on osallistunut alan viranomaismääräysten ja -ohjeiden laatimiseen ja kehityshankkeisiin sekä kirjoittanut lukuisia oppaita ja ohjeita. Hän on myös suosittu kouluttaja, ”matkasaarnaaja”, jota sekä rakennusalan yritykset että työntekijät arvostavat. Työympäristön kehittämisen erityisansiomitali hänelle myönnettiin vuonna 2012.

Suosittelemme

Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu - Rakennusyrityksen ja rakennusprojektin lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat työsuojelutehtävät ja -toimenpiteet
Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu - Rakennusyrityksen ja rakennusprojektin lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat työsuojelutehtävät ja -toimenpiteet
Uudistettu ja ajantasaistettu painos rakennustyömaan eri osapuolten lakisääteisistä turvallisuustehtävistä ja - velvollisuuksista.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Markkanen, Jussi
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
Julkaistu: 2011
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
81,60 €
Ratu L-309, Talonrakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus
Ratu L-309, Talonrakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus
Ratu-tiedotteessa selvitetään talonrakennustyömaan työturvallisuuden tason mittausta ja siinä käytettävää mittausmenetelmää. ...

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.06.1993
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
24,40 €
Ratu S-1217, Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi
Ratu S-1217, Rakennustyön työturvallisuusriskien arviointi
Tässä Ratu-kortissa esitetään menettely, jolla rakennusyritys voi arvioida rakennustyön työturvallisuusriskit. Riskit tulee ...

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 01.06.2007
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
22,10 €
Ratu S-1226, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
Ratu S-1226, Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
Tässä suunnitteluohjeessa käsitellään rakennustyön työturvallisuutta koskevia rakennuttajan velvoitteita.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 10.02.2010
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
60,10 €