Rakennushankkeen kustannushallinta

Julkaisijat: Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2018
Kielet: suomi
Sivumäärä: 117
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Ratu-käsikirjat, KI-6033
ISBN: 978-952-267-290-2
55 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Kustannusten hallinta ja ohjaus ovat tärkeä osa rakennushanketta. Kustannuslaskenta kulkee mukana läpi hankkeen suunnitteluvaiheessa, rakentamisen aikana sekä jälkilaskentana kohteen valmistuttua. Rakennushankkeessa toimivien tulee ymmärtää, mistä kustannukset muodostuvat. Vasta tällöin laskelmia voidaan käyttää täysipainoisesti päätösten tukena.

Rakennushankkeen kustannukset ja niiden hallinta pohjautuvat hankkeen laajuuteen, aikatauluun ja laatuun. Kustannusten hallinnassa korostuu hankkeen eri osapuolten yhteisten tavoitteiden merkitys. Onnistunut kustannushallinta tarkoittaa sitä, että tavoitteet asetetaan kokonaisuutena realistiselle, ymmärrettävälle ja toteutettavalle tasolle, minkä jälkeen hanketta ohjataan yhteistyössä kohti sovittua päämäärää.

Kirjassa esitetään rakennushankkeen kustannushallinnan käsitteet, periaatteet sekä hankkeen eri vaiheisiin liittyvät menettelyt tilaajan ja urakoitsijan näkökulmasta. Kirja sopii rakennusalan opiskelijoille ja alan ammattilaisille.