Lisämateriaali

> Sisällys.pdf

Räjäytys- ja louhintatöiden turvallisuus­määräykset selityksineen 2020 "Sinimusta"

Tekijät: Hietavirta, Jukka; Niskanen, Toivo
Kustantaja: Rakennustieto
Julkaistu: 2020
Kielet: suomi
Sivumäärä: 167
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-952-267-337-4
44 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Kirjan 1.1.2020 voimaan tulleet päivitykset koskevat mm. räjäytystyön johtajalta asutulla alueella vaadittavaa pätevyyttä ja kvartsin sitovan raja-arvon kannalta tarvittavia työturvallisuustoimenpiteitä. Kirjan liitteisiin on lisätty seuraavat lomakkeet: räjäytys- ja louhintatyön turvallisuussuunnitelma, avolouhinnan räjäytyssuunnitelma, räjäytystyön tarkistuslista ja räjäytystyöstä poliisille annettava ilmoituslomake.

Kirja sisältää räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(644/2011, muutos 484/2016) turvallisuutta koskevat toimintaohjeet pykäläkohtaisesti.
Asetusmuutos (484/2016) tuli voimaan 1.9.2016 alkaen. Asetus (644/2011) kattaa myös
kaivoksia koskevan räjäytys- ja louhintatyön. Tämän lisäksi voimaan ovat tulleet 1.9.2016
alkaen panostajalaki (423/2016) ja valtioneuvoston asetus panostajien pätevyysasiakirjoista
(458/2016). Rakentamisen räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava myös rakennustyön
turvallisuudesta annettua valtioneuvoston asetusta (205/2009).

Kirjan pykäläkohtaisissa ohjeissa on korostettu turvallisuussuunnittelua, vaarojen ennalta
ehkäisyä sekä räjäytys- ja louhintatyön turvallisia työmenetelmiä. Hyviä käytäntöjä
esitetään esimerkiksi turvallisuussuunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan, olosuhteiden
huomioonottamiseen, järjestelypiirroksen ja räjäytyssuunnitelman laadintaan ja
toteuttamiseen sekä yhteydenpitoon ja valvontaan. Kirjassa kerrotaan räjäytystyön tekijän
ja -johtajan pätevyysvaatimuksista ja velvollisuuksista. Kirjassa esitetään pykäläkohtaisesti myös yksityiskohtaisia ohjeita turvallisista työmenetelmistä.
Kirjan liitteessä on yksityiskohtaiset turvallisuus- ja työtekniset ohjeet. Keskeinen räjäytys- ja louhintatyön lainsäädäntö on myös liitteissä. Mukana on 20 räjäytystyössä sattuneen vakavan tapaturman oikeustapauksen kuvaukset ja oikeuden niistä tekemät päätökset.

Kirja on tarkoitettu räjäytys- ja louhintatyötä tekeville työnantajille, työnjohdolle ja
työntekijöille. Rakennustyömailla, joilla tehdään räjäytys- ja louhintatyötä, lainsäädännön
velvoitteiden ja niiden hyvien käytäntöjen hallinta kuuluu myös rakennuttajille (esim.
turvallisuuskoordinaattorit), suunnittelijoille, päätoteuttajille, räjäytys- ja louhintatyötä tekeville sekä itsenäisille työnsuorittajille, sillä räjäytys- ja louhintatyö ei saa aiheuttaa vaaraa työmaalla eikä sen vaikutuspiirissä.

Suosittelemme

Räjäytystyöt
Räjäytystyöt
Kirjassa käsitellään räjähdysaineita, louhintaa, räjäytystöitä sekä niitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Vuolio, Raimo; Halonen, Tommi
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
Julkaistu: 2012
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
82 €
Räjäytysopas
Räjäytysopas
Kattava räjäytysten tietopaketti panostajien koulutukseen ja louhintatyömaille.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Vuolio, Raimo; Halonen, Tommi
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2019
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
99 €
INFRA 920, Avolouhinnan räjäytyssuunnitelma -lomake 25 kpl/nide
INFRA 920, Avolouhinnan räjäytyssuunnitelma -lomake 25 kpl/nide
Avolouhinnan räjätyssuunnitelma -lomake kokoa A3 (= kaksi A4-lomaketta vierekkäin) ja itsejäljentävä 3 kappaleena.

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 07.12.2011
Kielet: suomi
Tuotelaji: Sopimusasiakirjat
31 €
Panostajakurssit - tehtäväkirja
Panostajakurssit - tehtäväkirja
Tehtäväkirja eritasoisten panostajakurssien opetukseen.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Salonen, Jukka
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2019
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
33 €