Piirrän talon - piirrän kaupungin

Tekijät: Vihinen, Pauliina (toim.)
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2001
Kielet: suomi
Sivumäärä: 144
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Arkki-sarja nro 18
ISBN: 951-682-626-1
22 €    5 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Tähän kirjaan on koottu seitsemän naisarkkitehdin näkemyksiä kaupungista, taloista, kodeista ja itse suunnittelusta. Miksi kirjoittajat ovat naisia? Suunnitteleeko nainen erilaista ympäristöä kuin mies? Miten hän tuo näkemyksiään esille?
Kirjoittajat toimivat arkkitehtuurin eri alueilla: suunnittelijoina, tutkijoina, opettajina ja julkishallinnon viroissa.

Kirjan ensimmäinen osa Kaupunki -asuminen kertoo siitä, millaisia nykykaupungit ja asunnot ovat ja mitä vaihtoehtoja niille voisi olla. Pauliina Vihisen Kaupunkivisio tarjoaa uudenlaisen kaupungin mallia. Anne Stenros tarkastelee kaupunkia kokemuksena tapahtumien, monumenttien ja mielikuvien kautta. Riitta Jalkanen pohtii kaupunkisuunnittelun ongelmia kuten kaupungin identiteetin muotoutumista ja ekologisuutta. Karola Sahi tuo esiin uusia näkökulmia asumiseen ja arjen ympäristöön sekä etsii vaihtoehtoisia asumismuotoja.

Toinen osa Arkkitehti piirtää vie lukijan piirrosten lähteille, suunnittelun luonnosvaiheeseen ja edelleen suunnittelijan vastuuseen. Riitta Kuoppamäen artikkeli johdattaa keskelle piirtämistapahtumaa, jonka tuloksena lopulta hahmottuu talo tai kaupunki. Helka-Liisa Hentilä puolestaan kysyy, mistä ideat ja visiot ovat peräisin, mitä arvoja tai esikuvia niiden takana piilee sekä miten suunnittelua voi oppia tai opettaa. Sari Kivimäen tutkijan kynä rekonstruoi kadonneita kannakselaisia umpipihoja, kulttuuria, joka elää enää muistin ja arkistotiedon varassa. Lopuksi Pauliina Vihinen hakee arkkitehdin vallankäytön ja vastuun rajoja.