LVI ARA-00584, ARAn tuet 2016. Hakuohje 15.2.2016. (2016)

Julkaistu: 22.03.2016
Kielet: suomi
Sivumäärä: 5
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
11,71 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Sisällys
1 Hakuajat
1.1 Korkotukilainat
1.2 ARA-talojen purkuavustus
1.3 Korjaus- ja energia-avustukset
1.4 Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille
1.5 Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainoille
1.6 Kunnan lausunnot
1.7 Kunnan asuntomarkkinaselvitys
2 Lainoituksessa huomioon otettavia perusteita
2.1 Alueelliset käyttöperusteet
2.1.1 Uudistuotanto
2.1.2 Perusparantaminen
2.2 Muita perusteita
2.3 Asumisoikeusasuntojen ja osaomistusasuntojen lainoitus
2.4 Korkotuen määrään vaikuttava perusomavastuukorko vuonna 2016
2.5 Asunto-osakeyhtiön perusparanuslainojen valtiontakaus
3 Korkotukilainat
3.1 Vuokra-, osaomistus- tai omaksilunastettavien vuokra-asuntojen rakentaminen
3.2 Asumisoikeustalolainat
3.3 Erityisryhmille tarkoitetun vuokra-asuntokohteen korkotukilainoitus (johon ei haeta investointiavustusta)
3.4 Vuokra- ja asumisoikeustalon perusparantaminen
3.4 Vuokra-asunnon tai vuokratalon hankinta
4 Takauslainat
4.1 Vuokra-asuntojen valtiontakaus rakentamislainoille
4.2 Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakaus
5 Vuokra-asuntolainojen käynnistysavustus
6 ARAn myöntämä purkuavustus
7 Valtiokonttorin myöntämä tuki: rajoitus- ja purkuakordit
8 Valtiokonttoriin 1.1.2016 alkaen siirtyvät tehtävät: korkotukilainojen asumisaikaiset muutospäätökset
LIITE 1. Kasvukeskusseutujen kunnat
LIITE 2. Ohjeet ja lomakkeet