LVI 11-10624, Maalämpöpumput. Kiinteistöjärjestelmät

Julkaistu: 28.06.2018
Kielet: suomi
Sivumäärä: 12
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
35,50 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Tässä LVI-ohjekortissa esitetään perustietoja maalämpöpumppujärjestelmistä, joissa yksittäisen maalämpöpumpun lämmitysteho ylittää 26 kW ja järjestelmän kokonaisteho voi olla jopa 1000 kW. Tyypillisesti järjestelmien lämmitysteho on noin 100...500 kW.

SISÄLLYSLUETTELO
1 JOHDANTO
2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ
3 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
3.1 Lainsäädäntö
3.2 Tarveselvitys ja soveltuvuustarkastelu
3.3 Hankesuunnittelu
3.4 Lämpöpumppujärjestelmän mitoitus
3.5 Sähköjärjestelmät, tiedonsiirto ja etäohjaus
3.6 Asennustilat
4 ENERGIAKAIVOT JA ENERGIAKENTTÄ
4.1 Energiakentän mitoitus
4.2 Lämmönkeruuneste
4.3 Keruuputkisto
4.4 Siirtoputkisto
5 MAALÄMPÖPUMPUN KYTKENNÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN
5.1 Lämmitys
5.2 Jäähdytys ja viilennys
5.3 Käyttövesi
6 KÄYTTÖÖNOTTO
6.1 Urakoitsijan omatarkastukset
6.2 Toimintakokeet
6.3 Säätö
6.4 Käytönopastus
6.5 Luovutus
6.6 Toiminnan seuranta ja järjestelmän viritys
7 YLEISIMMÄT ONGELMATILANTEET
KIRJALLISUUTTA