Konkurssi - opas rakennusalan konkurssitilanteisiin

Tekijät: Ovaska, Risto; Nyyssölä, Mikko; Mattila, Paavo
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
Julkaistu: 2009
Kielet: suomi
Sivumäärä: 64
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-952-5472-96-7
32,40 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Oppaassa käsitellään konkurssia sekä sitä edel­täviä vaiheita. Siinä selostetaan konkurssime­nettelyn kulku ja käytäntö niiden sopimussuh­teiden suhteen, jotka ovat voimassa konkurssiin asetettaessa. Myös konkurssiin liittyvät oikeu­det käydään läpi.

Omana lukunaan käsitellään rakennusurakan eri osapuolten konkurssitilanteita YSE 1998:n valossa. Lisäksi kerrotaan palkkaturvasta sekä aliurakoitsijan työntekijöiden palkkasaatavia koskevista vastuista. Liitteenä on yleisiä malleja konkurssitilanteisiin liittyvistä asiakirjoista.

Oppaan kirjoittaja Risto Ovaska on helsinkiläi­nen oikeustieteen tohtori, jolla on pitkäaikai­nen asianajokokemus konkurssi- ja oikeuden­käyntiasioista. Mikko Nyyssölä ja Paavo Mattila ovat täydentäneet opasta palkkaturvan ja ali­urakoitsijan palkkasaatavien osalta.