Kivitalojen energiatehokkuus

Julkaisijat: Betoniteollisuus ry
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy
Julkaistu: 2010
Kielet: suomi
Sivumäärä: 58
Tuotelaji: Kirjat
ISBN: 978-952-5785-72-2
41,80 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Rakentaminen ja kiinteistöt kuluttavat lähes 40 % Suomessa vuosittain käytettävästä energiasta. Rakentamisvaiheen osuus tästä on noin 10 % ja kiinteistöjen käytön, huollon ja kunnossapidon osuus noin 90 %. Koko Euroopan alueella energiaa säästävät matalaenergiatalot, passiivitalot ja nollaenergiatalot kasvattavat osuuttaan.

Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitysenergia että jäähdytysenergiaa. Niillä saadaan rakennuksiin hyvä tiiveys ja tasainen sisälämpötila. Materiaalien kestävyys ja pitkä käyttöikä varmistavat rakennusten elinkaarenaikaisen pienen kokonaisenergiankulutuksen.

Energiaa säästävissä taloissa rakenne- ja taloteknisten järjestelmien tulee muodostaa toimiva kokonaisuus. Myös rakennuksen arkkitehtuurissa tulee energiansäästötavoitteet ottaa huomioon. Tämä tulee näkymään esimerkiksi rakennusmassojen suuntauksessa, tilaratkaisuissa, ikkunoiden määrässä sekä erilaisissa auringonvalon varjostusratkaisuissa.

Oppaassa kerrotaan, miten betoni ja tiili materiaaleina voivat parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Tästä kertovat myös eri maissa toteutetut matalaenergiatalokohteet ja passiivienergiatalokohteet, joita oppaassa esitellään.