KH 90-00583, Energiakatselmus. Palvelusektori, teollisuus ja energia-ala

Julkaistu: 16.12.2015
Kielet: suomi
Sivumäärä: 10
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
30,19 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Tässä ohjeessa esitetään työ- ja elinkeinoministeriön tukeman ja Motiva Oy:n ohjeistaman palvelusektorin, teollisuuden ja energia-alan energiakatselmushankkeen vaiheet energiatuen hakemisesta säästötoimenpide-ehdotusten toteuttamiseen ja seurantaan. Ohje on tarkoitettu kiinteistöjen ja teollisuuden energiataloudesta vastaaville ja energiakatselmuksia suorittaville tahoille. Tämä ohje ei koske suurten yritysten pakollisia energiakatselmuksia.
Sama ohje on julkaistu myös LVI-ohjeena numerolla LVI 01-10567.

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ
2 KÄSITTEITÄ
3 ENERGIAKATSELMUSTOIMINTA
3.1 Tavoitteet
3.2 Osapuolet
3.3 Ohjeistus
4 KATSELMUKSEN KÄYNNISTÄMINEN
5 KATSELMOIJAT JA VASTUUHENKILÖT
5.1 Katselmoijat
5.2 Vastuuhenkilöt
6 KATSELMUSMALLIT
6.1 Palvelurakennukset
6.2 Teollisuuskohteet
6.3 Energia-ala
6.4 Energiakatselmusten tarkennetut toteutusohjeet
7 TEM:N TUKI ENERGIAKATSELMUSHANKKEISIIN
7.1 Tuen hakeminen
7.2 Tukihakemus
8 KATSELMUS
8.1 Aloituspalaveri
8.2 Lähtötiedot
8.3 Kenttätyö
9 TULOSTEN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI
10 RAPORTIN PALAUTUS JA JATKOTOIMET
10.1 Katselmusraportin luovutus
10.2 Käyttötekniset toimenpiteet
10.3 Toteutusohjelma
10.4 Seuranta
11 TUEN MAKSATUSSELVITYS
12 SEURANTAKATSELMUS
KIRJALLISUUTTA
LIITE 1 TAULUKKO 1
LIITE 1 TAULUKKO 2