KH 22-00334, Asuntoyhtiön kaukolämpölaitteiden uusiminen

Julkaistu: 01.10.2003
Kielet: suomi
Sivumäärä: 15
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
41,90 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Ohjekortissa esitetään asuntoyhtiön kaukolämpölaitteiden uusimishankkeen vaiheet uusimistarpeen selvittämisestä suunnitelmien teettämiseen sekä valvojan ja urakoitsijan valintaan. Ohjeessa kuvataan urakkasuorituksen kulku aloituskokouksesta käyttöönottoon ja takuutarkastukseen. Siinä esitetään myös hankkeen vaiheisiin liittyvä päätöksenteko-, tiedottamis- ja viranomaismenettely. Ohjekorttia on tarkoitus käyttää rinnan ohjekortin KH 90-00322 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku kanssa. Sama ohjekortti julkaistaan myös LVI-kortistossa tunnuksella LVI 03-10368.

Sisällysluettelo:
1. Yleistä
2. Käsitteitä
3. Korjaustarpeen määrittely
4. Esisuunnittelu
5. Hankesuunnittelu
6. Tekninen toteutussuunnittelu
7. Urakoitsijan valinta, toteutuspäätös
8. Rakentaminen ja valvonta
9. Ylläpito
Liite 1. Esimerkki lämmitysjärjestelmän kuntoarviosta
Liite 2. Esimerkki huonelämpötilojen mittausohjeesta ja -lomakkeesta
Liite 3. Esimerkki huonelämpötilamittausten yhteenvetolomakkeesta
Liite 4. Esimerkki kaukolämpölaitteiden uusimishankkeen aikataulusta
Liite 5. Esimerkkejä kerrostalon yms. ison rakennuksen teknisestä laitetilasta.