Iäkkäiden ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu – Arki- ja terveysliikunnan tilat palvelu- ja hoiva-asumisympäristöissä

Tekijät: Lehmuspuisto, Vuokko; Åkerblom, Satu
Julkaisijat: Opetusministeriö
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2007
Kielet: suomi
Sivumäärä: 86
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Liikuntapaikkajulkaisu no 94
ISBN: 978-951-682-853-7
25 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Arki- ja terveysliikunta auttaa ylläpitämään iäkkäiden ihmisten toimintakykyä, edistää päivittäisistä toimista selviytymistä ja lisää hyvinvointia. Motiivit liikkumiseen ovat hyvin käytännönläheisiä; esimerkiksi hyvät kulkureitit palveluihin houkuttelevat liikkumaan.
Liikunnan harrastamista voidaan edistää parantamalla asuinympäristöjen esteettömyyttä. Lisäksi tulee panostaa turvallisiin liikunnan harrastamispaikkoihin sisätiloissa, koska sääolosuhteemme rajoittavat erityisesti ikääntyneiden ulkona liikkumista. Hyviä sisäliikuntatiloja ovat kunto- ja liikuntasalien lisäksi käytävätiloihin luontevasti liittyvät helposti saavutettavat kuntopisteet tai kuntokulmat.
Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla, että iäkkäiden ihmisten asuin- ja hoivaympäristöt tukevat liikunnan harrastamista ja että kaikki palvelu- ja vanhustenkeskukset toimivat monipuolisina liikunnallisina ja kuntoutumista tukevina keskuksina.

Tähän oppaaseen on kerätty ohjeita iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja liikunnan harrastamisen mahdollistavien asuin- ja toimintaympäristöjen suunnittelusta. Opas sisältää ohjeita taajama-alueita, kortteli- ja piha-alueita, asuinrakennusten tiloja sekä yhteisiä liikuntatiloja varten. Suunnittelun avuksi on jokaiseen lukuun koottu vaatimus- ja tarkistuslistoja. Opasta voidaan käyttää sosiaali- ja terveysministeriön ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten rinnalla.
Opas on tarkoitettu kunnille, suunnittelijoille, rakentajille, asuntoyhtiöille ja poliittisille päättäjille.

Suosittelemme

Esteettömät sisäliikuntatilat
Esteettömät sisäliikuntatilat
Opas esteettömyysmääräysten ja -ohjeiden mukaiseen sisäliikuntatilojen suunnitteluun.

Tutustu tarkemmin >
Tekijät: Kilpelä, Niina
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2013
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
42 €
RT 09-11022, Perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä
RT 09-11022, Perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä
RT-ohje sisältää perustietoja liikkumis- ja toimimisesteisistä sekä mitä vaatimuksia heidän toimintakykynsä asettavat ympäristölle

Tutustu tarkemmin >
Julkaistu: 26.01.2011
Kielet: suomi
Tuotelaji: Ohje-, tiedonjyvä- ja säännöskortit
35,50 €