Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år

Authors: Björk, Cecilia; Kallstenius, Per; Reppen, Laila
Publishing company: Formas
Published: 2008
Edition: 6.
Languages: Swedish
Number of pages: 165
Product type: Books
ISBN: 91-540-5888-0
69 € (inc. vat)

Product description

De bostadshus som idag finns i våra städer och tätorter är till den allra största delen byggda under perioden 1880–2000. Denna bok speglar utvecklingen av det svenska flerbostadshuset under denna period i form av en serie illustrerade exempel som visar sambandet mellan husens arkitektoniska utformning och deras konstruktiva uppbyggnad. Urvalet belyser viktiga steg i utvecklingen, såväl avseende konstruktion och material som arkitekturuttryck. Redovisningen ger möjlighet till jämförelser mellan de olika exemplen.

Genom boken förmedlas sådan kunskap som behövs när vi ska ta hand om ett av våra största ekonomiska och kulturella arv – de bostadshus som byggts under etthundratjugo år.

Denna utgåva är en nyutgåva och komplettering av boken Så byggdes husen 1880–1980, som kom ut 1983. Till ett nytryck av den tidigare utgåvan har här kompletterats med tre nya exempel som ger en inblick de senaste två decenniernas utveckling av flerbostadshusen. Texten på svenska.