Husets ansikte - En bok om Fönster, Portar, ytterdörrar

Authors: Sjöström Larsson, Lena; Wergeni-Wasberg, Kerstin
Publishing company: Akvedukt Bokförlag
Published: 2011
Languages: Swedish
Number of pages: 143
Product type: Books
ISBN: 978-91-85753-03-1
32 € (inc. vat)

Product description

Fönster och ytterdörrar är några av de viktigaste delarna på husets fasad. Att välja fönster och ytterdörr är därför en process där hänsyn måste tas till husets stil och uttryck, dess funktioner och ekonomi. Utformningen måste också ses i hela sitt sammanhang, både utifrån och inifrån.

Fönstersättning skapar rytm, balans och karaktär åt fasaden. Storlek, färgsättning och utformning styr ljusinfall och möjliga utblickar. Ytterdörren avgör om entrén uppfattas som vänlig eller avvisande, förnäm eller klumpig och förstärker eller motsäger husets stil.

Denna bok ger information om hur fönster, portar och ytterdörrar från olika tider har varit utförda. Den ger också arkitektoniska råd om stil, uttryck och propotion. Krav på fönster och dörrar samt olika tekniska lösningar redovisas. Även skadeorsaker, åtgärder och underhåll tas upp. Texten på svenska.

We recommend

Gamla Fönster - renovera, restaurera och underhålla
Gamla Fönster - renovera, restaurera och underhålla
Den som köper ett gammalt hus behöver förr eller senare ta ställning till fönstren. De kanske har börjat åldras - bindemedlet ...

Read more >
Authors: Stenbacka, Alf; Stenbacka, Eva
Publishing company: Norstedts
Published: 2010
Languages: Swedish
Product type: Books
29,80 €
Fönster & dörrar på äldre hus
Fönster & dörrar på äldre hus
Experternas råd till dem som vill renovera och restaurera sitt gamla hus är att göra så lite som möjligt. Och det gäller ...

Read more >
Authors: Jarnerup Nilsson, Liselotte
Publishing company: ICA Bokförlag
Published: 2011
Languages: Swedish
Product type: Books
28 €