Erik Bryggmans arkitektur

Authors: Laaksonen, Mikko
Publishing company: Rakennustieto Oy
Published: 2016
Languages: Swedish
Number of pages: 232
Product type: -
Additional information: Softback, 170 x 241 mm
ISBN: 978-952-267-164-6
55 € (inc. vat)

Product description

Erik Bryggman var en av sin tids mest betydelsefulla finländska arkitekter. I början av sin karriär ritade han i Åbo flera bostadshus som företräder nordisk klassicism, och som anses höra till de förnämsta representanterna för denna stilriktning i Finland. Under åren 1927–1929 förde Bryggman funktionalismen till Finland, tillsammans med Alvar Aalto och Hilding Ekelund. Åbomässan, som 1929 planerades av Aalto och Bryggman, utgjorde ett manifest för funktionalismen. Vierumäki idrottsinstitut (1931–1936), Åbo Akademis boktorn (1934–1935) och Sampo-huset (1936–1938) är centrala funktionalistiska arbeten i Finland. Åbo uppståndelsekapell (1938–1941) befäste den modernistiska arkitekturen i finländskt kyrkobyggande.
Under återuppbyggnadstiden skapade Bryggman flera skolor, sjukhus och bostadshus. Boken behandlar också arkitektens sista arbeten: Villmanstrand, Lojo och Furumo begravningskapell – byggnader som inte fått mycket uppmärksamhet i tidigare publikationer om Bryggman. Boken presenterar även enskilda objekt som är centrala i Bryggmans produktion, såsom privathus, lantgårdar och sommarstugor.
Här presenteras alla Bryggmans förverkligade arbeten, och utöver dessa tar boken upp betydelsefulla arbeten som inte förverkligats men som påverkat utvecklingen av Bryggmans arkitektur. Boken illustreras av historiska och nutida fotografier samt bilder ur Erik Bryggmans teckningssamling. Boken är avsedd för forskare, studerande, och alla som intresserar sig för modern arkitektur.

FM, faktaboksförfattare Mikko Laaksonen, f. 1975, är Bryggman-institutets ombudsman. Han har tidigare skrivit böckerna Turun puutalot (2016), Turun seutu kartoin (2015), Turun seudun arkkitehtuuriopas (2013, tillsammans med Juri Nummelin) samt Turun raitiotiet – Åbo spårvägar – Turku Tramways (2008).

We recommend

Alvar Aalto Homes
Alvar Aalto Homes
This book presents 30 homes designed by Aalto from the 1920s to the end of the 1960s.

Read more >
Authors: Jetsonen, Jari; Jetsonen, Sirkkaliisa
Publishing company: Rakennustieto Oy
Published: 2018
Languages: English
Product type: Books
66 €
Alvar Aalto Libraries
Alvar Aalto Libraries
The book presents all 19 of Aalto's completed libraries as well as the Academic Bookstore.

Read more >
Authors: Jetsonen, Jari; Jetsonen, Sirkkaliisa
Publishing company: Rakennustieto Oy
Published: 2018
Languages: English
Product type: -
66 €