Elinstallationsteknik

Authors: Ahoranta, Jukka
Publishers: Opetusministeriö/Utbildningsstyrelsen
Publishing company: Utbildningsstyrelsen
Published: 2014
Languages: Swedish
Number of pages: 357
Product type: Books
ISBN: 978-952-13-5603-2
59 € (inc. vat)

Product description

Boken behandlar tekniska ritningar, grunderna i installation av elmaterial, elkopplare och skyddsanordningar, krets- och förbindningsscheman, elsäkerhet och kablar. I boken ingår rikligt med övningar och illustrationer som underlättar inlärningen. Boken är i första hand avsedd för studerande inom el- och automationsbranschen inom den grundläggande yrkesutbildningen. Texten på svenska.