C.L. Engel - Koti Helsingissä, sydän Berliinissä. Hemmet i Helsingfors, hjärtat i Berlin

Publishing company: Schildts
Published: 2012
Languages: Finnish, Swedish
Number of pages: 140
Product type: Books
ISBN: 978-951-50-2183-0
42 € (inc. vat)

Product description

Helsingfors skulle inte vara Helsingfors utan en viss arkitekt av tyskt ursprung. Stadens empirecentrum är ritat av C. L. Engel men byggnaderna har alltid varit kändare än arkitekten.

Engel föddes i Berlin men flydde undan Napoleonkrigen först till Reval, sedan till Petersburg och Åbo. År 1816 anställdes han som ledande arkitekt för den nya huvudstaden i det autonoma storfurstendömet Finland – här behövdes en riktig yrkesman. I Helsingfors fick Engel fria händer och så byggdes bland annat domkyrkan, universitetets huvudbyggnad, statsrådsborgen, nationalbiblioteket, stadshuset, observatoriet och brunnshuset som än idag fröjdar stadsborna och sätter sin prägel på den urbana miljön.

Hemmet i Helsingfors, hjärtat i Berlin handlar om Engels privata och professionella liv men också om hur Helsingfors utvecklades som huvudstad. För Engel var Finland ”björnarnas land” och Helsingfors en avlägsen by varifrån han ständigt längtade hem men som ändå till slut blev hans öde.

Bokens artiklar är skrivna av bibliotekarie Salla Elo, professor emeritus Matti Klinge, docent Eeva Ruoff, museichef Kari-Paavo Kokki samt forskare Jarkko Sinisalo. Illustrationerna består av arkivbilder samt nytagna Helsingfors-foton av Taavetti Alin. Texten på finska och svenska.