Asiasta toiseen - kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta e-kirja

Julkaisijat: Museovirasto
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2012
Kielet: suomi
Sivumäärä: 228
Tuotelaji: E-kirjat
ISBN: 978-952-267-002-1
33 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

DRM-rajoitukset
Tulostus: ei sallittu.
Kopioi leikepöydälle: ei sallittu.

Ovatko restauroinnin periaatteet muuttuneet? Miten uusi rakennus pitäisi sopeuttaa olemassa olevaan ympäristöön? Millainen on säilynyt talo? Mitä silloin suojellaan, kun suojellaan? Pitääkö uutta arkkitehtuuria suojella ja millä perustein?

Museovirasto pyysi useita ammattikuntia edustavilta tutkijoilta, rakennussuojelun ja restauroinnin asiantuntijoilta, suunnittelijoilta ja kulttuurialan vaikuttajilta artikkelia rakennussuojelusta ja restauroinnista viimeisen puolen vuosisadan ajalta. Tuloksena on vaikuttava kokoelma kirjoituksia, jotka käsittelevät aihepiiriä monesta näkökulmasta pienistä restauroinnin yksityiskohdista koko maapalloa koskeviin ekologisiin kysymyksiin. Mukana on myös varsin kriittisiä kannanottoja.

Kirjan 66 kirjoitusta on jäsennelty seitsemän aihealueen tai lähestymistavan alle, jotka kokoavat yhteen restauroinnin ja rakennussuojelun monialaista toimenkuvaa. Osa näistä on hyvinkin konkreettisia kuten ”Rakennussuojelun historia”, ”Määräysmaailma ja käytännöt” ja ”Uusi arkkitehtuuri restauroinnin kohteena”, osa monimielisiä ja filosofisia kuten ”Retrokritiikki” ja ”Pinta ja patina”.
Asiasta toiseen sisältää käytännön tietoa korjaamisesta ja rakennussuojelusta sekä arkkitehtuuriin liittyvää filosofista pohdintaa. Kirjan tarkoitus on herättää ajatuksia ja keskustelua rakennetun ympäristön merkityksestä ja antaa uusia näkökulmia rakennussuojeluun ja restaurointiin.