Ampumarataopas

Tekijät: Suomen Ampumaurheiluliitto
Julkaisijat: Opetusministeriö
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2005
Kielet: suomi
Sivumäärä: 184
Tuotelaji: Kirjat
Sarja: Liikuntapaikkajulkaisu no 87
ISBN: 951-682-774-8
33 € (sis. alv)

Tuotekuvaus

Urheiluammunta tarvitsee liikuntalain mukaisia liikuntapaikkoja - ampumaurheilukeskuksia, joiden turvallisuus-, ympäristö- ja laatutavoitteet ovat vaativia. Lainsäädännön monin osin perusteellinen uudistuminen on tehnyt ampumarataoppaan uusimisen ajankohtaiseksi. On myös nähty tarpeelliseksi, että erilaisia ampumaratoja sekä sisä- että ulkoratoja koskeva tieto löytyy yhdestä kirjasta.

Ampumarataoppaassa annetaan ohjeet ampumaurheilukeskusten suunnittelua, rakentamista ja turvallista käyttöä varten. Oppaassa selostetaan ampumaradan rakennushanke ja sen toteutusmuodot, radan käyttö ja turvallisuus, ammunnan ympäristövaikutukset, ampumakeskusten luokitus, ulko- ja sisäratojen suunnittelu, ampumaratakohtaiset ratamitoitukset sekä kustannusten arviointi. Lukujen yhteydessä on liitteitä, joihin on koottu kutakin aihealuetta havainnollistavia kaavioita ja piirroksia. Oppaan lopussa on ampumaurheilua ja sen suorituspaikkoja koskeva lainsäädäntö.

Opas kuuluu opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisujen sarjaan ja se on laadittu yhteistyössä Suomen Ampumaurheiluliiton, sisäasiainministeriön, ympäristöministeriön, puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.
Opas on perusteos uusien ratojen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön sekä vanhojen ratojen saneeraukseen ja kunnostamiseen. Se on tarkoitettu ampumaratojen suunnittelijoille ja rakentajille sekä niiden käytöstä vastaaville.

Suosittelemme

InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet
InfraRYL 2006. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet
Ulkoliikuntapaikkojen toimivuusvaatimuksia ja niiden rakentamisen teknisiä vaatimuksia.

Tutustu tarkemmin >
Kustantaja: Rakennustieto Oy
Julkaistu: 2008
Kielet: suomi
Tuotelaji: Kirjat
129 €